Craeyenhout-voorzitter Steven Visee legt functie per direct neer

Craeyenhout-voorzitter Steven Visee heeft zijn functie als voorzitter per direct neer gelegd, zo laat algemeen voorzitter Jacco Visser van de Haagse vereniging weten via een persbericht op de website. 

,,Visee nam dit besluit genomen omdat nieuwe zakelijke ontwikkelingen een grote wissel trekken op zijn beschikbare tijd. De combinatie van het intensieve vrijwilligerswerk als hockeyvoorzitter met zijn drukke privé-leven en zakelijke verplichtingen kwam daardoor te veel onder druk te staan.” Zo viel in het persbericht te lezen.

In de rest van het persbericht wordt Visee bedankt voor zijn inzet en laat de club weten op zoek te zijn naar een nieuwe voorzitter.

,,Steven heeft geconcludeerd dat deze ontwikkeling niet ten koste mag gaan van datgene wat nu nodig is voor de hockeyafdeling. Wij betreuren zijn keuze en respecteren die tegelijkertijd. De vereniging is Steven heel veel dank verschuldigd voor zijn bijzonder grote inzet voor de hockeyafdeling.

Jacco Visser neemt zijn taken per direct over. Het Algemeen Bestuur heeft een commissie met Marleen van Schaik, Renske van der Vegt en Anneloes van Boxtel benoemd om het AB te adviseren over de benoeming van een nieuwe voorzitter voor de hockeyafdeling. Deze commissie wordt op korte termijn verder uitgebreid.”

De club laat weten dat geïnteresseerden zich kunnen melden bij de bovenstaande commissieleden of bij het Algemeen bestuur van de club.