Op de website HockeyDenHaagLeiden.nl heeft u de mogelijkheid tot adverteren. Ons platform biedt mogelijkheden tot het plaatsen van advertenties gericht op zowel brede als zeer specifieke doelgroepen.

Heeft u vragen of interesse, dan kunt u contact opnemen met Thomas via mobiel: 06-45154634 of stuur een e-mail naar info@hockeydenhaagleiden.nl